اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ت)از دیدگاه تبلیغات اینترنت اشیا، معماری فعلی

اینترنت اشیا چالش‌های متعددی دارد که باید به

آنها پرداخته شود.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

 

  نظرات

پاسخی بگذارید