اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ش)زمان‌بندی و توزیع جغرافیایی حسگرها با استفاده مؤثر از موقعیت مکانی کاربر و در دسترس بودن دستگاه اینترنت اشیا برای ارائه مناسب‌ترین تبلیغ (مثلاً بهره‌گیری از وجود سیگنال‌های الکترونیکی جاده‌ای برای استفاده از سیگنال‌های الکترونیکی جاده‌ای، بر اثربخشی هماهنگ‌کننده تبلیغات اینترنت اشیا تأثیر می‌گذارد. نمایش تبلیغات به رانندگان).

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید