اینترنت اشیاء(IoT)/تاثیر اینترنت اشیا درصنعت بازاریابی دیجیتال

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال

ج-توسعه اینترنت اشیا بر دنیای دیجیتال مارکتینگ، به بازاریابان اجازه می دهد تا کمپین های بازاریابی کارآمد را راه اندازی کنند. با این موضوع می توان به مفهوم نیاز مشتری پی برد.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید