اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

 FaraNegaresh0006

اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی:

ص) با اینترنت اشیا می توان، اطلاعات جدید بدست آمده را برای بازاریابی و تبلیغات، برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید