انواع تبلیغات(قسمت سوم) تبلیغات تلویزیونی

چاپ مقاله

تبلیغات تلویزیونی

تبلیغات تلویزیونی از دهه ۱۹۴۰ با تبلیغ موارد کاربردی و فعالیت های سیاسی آغاز شد.

در این نوع رسانه تبلیغ کنندگان  از تلویزیون برای تبلیغ خدمات یا محصول تولیدی خود

چه در کانال های تلویزیونی محلی و چه در شبکه های پخش ملی استفاده کنند.

در این روش تبلیغ ، تبلیغ دهنده به شبکه تلویزیونی منطقه ای یا ملی پول می پردازد تا در هنگام وقفه های تعیین شده در برنامه منظم شبکه ، تبلیغ خود را نشان دهد.

(فرانگرش-وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید