نوشته هایی با برچسب "customer satisfaction ،رضایت مشتری"

یکشنبه 22 آگوست 2021

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM...

Customer Relationship Managementس) Customer satisfaction with CRM - رضایت مشتری با CRMرضایت مشتری بوسیله میزان رضایت مشتریان از محصولات ، ...

ادامه مطلب

Customer Relationship Managementم) CRM:customer satisfaction - رضایت مشتری : CRMرضایت مشتری پیامدهای مهمی بر عملکرد اقتصادی شرکتها دارد زیرا این قابلیت ...

ادامه مطلب