نوشته هایی با برچسب "Customer Relationship Management ،crm ،مدیریت ارتباط با مشتری"

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاءاینترنت اشیا و تبلیغات هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا 2-ب-تبلیغات، فناوری اینترنت اشیا ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 9 سپتامبر 2021

مدیریت ارتباط بامشتری- Para...

Customer Relationship ManagementParadox in CRM- تناقض در CRMتناقض در CRMکه از آن به عنوان "قسمت تاریک CRM" نیز یاد می ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 8 سپتامبر 2021

مدیریت ارتباط بامشتری-Sales...

Customer Relationship ManagementSales and sales force automation With CRM- معاملات تجاری به مشاغل با CRMنیروهای فروش نیز نقش مهمی در ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 7 سپتامبر 2021

مدیریت ارتباط بامشتری-Busin...

Customer Relationship ManagementBusiness-to-business transactions(B2B)With CRM- معاملات تجاری به مشاغل با CRMعلیرغم تصور عمومی که سیستم های CRM برای مشاغل مشتری ...

ادامه مطلب
دوشنبه 6 سپتامبر 2021

مدیریت ارتباط بامشتری ̵...

Customer Relationship ManagementLocation-based services With CRM - خدمات مبتنی بر مکان با CRMسیستم های CRM می توانند شامل فناوری هایی ...

ادامه مطلب
یکشنبه 5 سپتامبر 2021

مدیریت ارتباط بامشتری ̵...

Customer Relationship ManagementSocial media & CRM - رسانه های اجتماعی & CRMCRM اجتماعی ترکیبی از رسانه های اجتماعی وفناوری برای ...

ادامه مطلب
شنبه 4 سپتامبر 2021

مدیریت ارتباط بامشتری ̵...

Customer Relationship ManagementCall centers with CRM - مراکز تماس با CRMمدیریت ارتباط با مشتری مرکز تماس (CRM) به ابزاری نرم ...

ادامه مطلب
جمعه 3 سپتامبر 2021

مدیریت ارتباط بامشتری ̵...

Customer Relationship ManagementAnalyzing the information in CRM - تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در CRMتجزیه و تحلیل CRM می تواند ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 2 سپتامبر 2021

مدیریت ارتباط بامشتری ̵...

Customer Relationship ManagementImproving CRM within a firm - بهبود CRM در یک شرکتبرای شرکت هایی که سیستم های CRM قوی ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 1 سپتامبر 2021

مدیریت ارتباط بامشتری ̵...

Customer Relationship ManagementCustomer profile in CRM - مشخصات مشتری در CRMمشخصات مشتری یا مصرف کننده ماهیت داده هایی استکه ...

ادامه مطلب