نوشته هایی با برچسب "ویژگیهای افراد خودشکوفا"

جمعه 17 سپتامبر 2021

هرم مازلو(مزلو) – Mas...

هرم مازلو - Maslow Pyramid ویژگیهای افراد خودشکوفا الف)ویژگیهای خود تحقق بخش: آنها واقعیت را به طور مثر درک می کنند و ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 16 سپتامبر 2021

هرم مازلو(مزلو) – Mas...

هرم مازلو - Maslow Pyramid Characteristics of self-actualized people-ویژگیهای افراد خودشکوفا اگرچه همه ما از لحاظ نظری قادر به خودشکوفایی هستیم، اما ...

ادامه مطلب