نوشته هایی با برچسب "طراحی کمپین تبلیغاتی"

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء   اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: الف) با اینترنت اشیا می توان، سفارش پیتزا، شمارش یا ردیابی اقلام، ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: غ) با اینترنت اشیا می توان، در صورت تمایل لیست مواد غذایی ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 8 ژوئن 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ظ) با اینترنت اشیا می توان، ارائه خدمات را به بهترین ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 7 ژوئن 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ض) با اینترنت اشیا می توان، برآورده کردن نیاز مشتری را ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 6 ژوئن 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ذ) با اینترنت اشیا می توان، سلامتی مصرف کنندگان را از ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: خ) با اینترنت اشیا می توان، امنیت و حفظ حریم خصوصی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ت) با اینترنت اشیا می توان، سرمایه گذاری های جدید مبتنی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ث) با اینترنت اشیا می توان، مراقبت های بهداشتی با فناوری ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ت) با اینترنت اشیا می توان، مناطقی از فروشگاه را با ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 1 ژوئن 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ش) با اینترنت اشیا می توان، موجودی کالا را ردیابی و ...

ادامه مطلب