نوشته هایی با برچسب "بسته بندی"

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها س)سایر دستگاه‌ها یا فقط فرمت‌های تبلیغاتی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها م)مکانیسم‌های امنیتی ناگزیر مقدار و نوع ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ل)امنیت کاربر و حفاظت از حریم ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ی)مکان های پربازدید، حالت رانندگی، ویژگی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ط)اکوسیستم تبلیغات اینترنت اشیا می‌تواند از ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ز)تبلیغات اینترنت اشیا با زمینه‌های جدید ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها و)تبلیغات اینترنت اشیا بر اساس گیرنده ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها د)ارائه یک پلتفرم متقابل که تعامل ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ج)یکپارچه سازی استانداردهای ارتباطی مختلف که ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 12 می 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها الف)مسئولیت ارسال و ارائه تبلیغات از ...

ادامه مطلب