نوشته هایی با برچسب "بازاریابی"

شنبه 23 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ل) با اینترنت اشیا می توان، نمایشگر بیلبورد دیجیتالی را برای ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 20 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ی) با اینترنت اشیا می توان، ارسال تبلیغات را به دستگاه ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 19 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ط) با اینترنت اشیا می توان، مبادلات تبلیغاتی را برای بازاریابی ...

ادامه مطلب
یکشنبه 17 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ز) با اینترنت اشیا می توان، تبلیغات و بازاریابی وب‌سایت‌ها و بیلبوردها را ...

ادامه مطلب
یکشنبه 17 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: و) با اینترنت اشیا می توان، با هدف قرار دادن بهتر جمعیت برای ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 14 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ج) با اینترنت اشیا می توان، اطلاعات جمع آوری شده از ...

ادامه مطلب
دوشنبه 11 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ج) با اینترنت اشیا می توان، تبلیغات محصولات را با توجه ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: الف) با اینترنت اشیا می توان، باتوجه به تقاضای محصول برای ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 7 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: غ) با اینترنت اشیا می توان، مدیریت کاهش هزینه برای بازاریابی ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 5 سپتامبر 2023

اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریاب...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی: ذ) با اینترنت اشیا می توان، برای فروش محصول با توجه ...

ادامه مطلب