نوشته هایی با برچسب "اتوماسیون نیروی فروش ،crm ،sales force automation in crm"

Customer Relationship Management ز)  CRM عملیاتی - بخش اول اتوماسیون نیروی فروش (Sale force automation) : اتوماسیون نیروی فروش با تمام مراحل چرخه ...

ادامه مطلب