مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و)  CRM عملیاتی (Operational)

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

و)  CRM عملیاتی

هدف اصلی سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری ادغام و خودکارسازی فروش، بازاریابی و پشتیبانی مشتری است.

بنابراین، این سیستم ها معمولاً دارای داشبوردی هستند که نمای کلی سه عملکرد را در یک نمای مشتری ،

یک صفحه واحد برای هر مشتری که ممکن است یک شرکت داشته باشد، ارائه می دهد. داشبورد ممکن است اطلاعات مشتری ،

فروشهای گذشته، تلاشهای بازاریابی قبلی و موارد دیگر را ارائه دهد و تمام روابط بین مشتری و شرکت را خلاصه کند.

CRM عملیاتی از 3 جزء اصلی تشکیل شده است:

1-اتوماسیون نیروی فروش

2-اتوماسیون بازاریابی

3-اتوماسیون خدمات

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید