مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ن) Customer retention with CRM

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

ن) Customer retention with CRM – حفظ مشتری با CRM

تکنیک های حفظ مشتری شامل ایجاد یک برنامه وفاداری ، شخصی سازی تجربه مشتری ، جذب مجدد مشتریان در معرض خطر می باشد که:

با سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری، به مشتریان در فرآیند روزمره خدمات رسانی بهتری ارائه می شود. با داشتن اطلاعات معتبرتر، تقاضای آنها برای کارهای مشابه از شرکت ها کاهش می یابد. اگر برای مشکلات مختلف نیاز به تعامل با شرکت کمتر باشد، سطح رضایت مشتری افزایش می یابد.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید