مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ع) Improve customer services with CRM

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

ع) Improve customer services with CRM – بهبود خدمات به مشتریان با CRM

به طور کلی ، مشتریان سوالات ، نگرانی ها یا درخواست هایی دارند.

خدمات CRM این امکان را برای یک شرکت برای تولید ، تخصیص و مدیریت درخواست ها

یا مواردی که توسط مشتریان ایجاد می شود، ارائه می دهد. به عنوان مثال ، نرم افزار مرکز تماس،

که به اتصال مشتری به مدیر یا شخصی که می تواند در حل مشکلات موجود به بهترین نحو به او کمک کند،

کمک می کند، یکی از قابلیت های CRM است که می تواند برای افزایش کارایی پیاده سازی شود.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید