مدیریت ارتباط بامشتری-Sales and sales force automation With CRM

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

Sales and sales force automation With CRM- معاملات تجاری به مشاغل با CRM

نیروهای فروش نیز نقش مهمی در CRM ایفا می کنند، زیرا افزایش حداکثر

اثربخشی فروش و افزایش بهره وری فروش نیروی محرکه ای برای پذیرش

نرم افزار CRM است.

برخی از گرایش های CRM برتر در سال 2021 شامل تمرکز بر اتوماسیون

خدمات به مشتریان مانند چت بات ها، شخصی سازی بیش از حد بر اساس

داده ها و بینش های مشتری و استفاده از سیستم های CRM یکپارچه است.

فروشندگان CRM با فروش محصولات مختلف، مانند محصولات اندازه گیری اثر

تبلیغات در بازی های ویدئویی را که اندازه گیری می کند، را پشتیبانی می کنند.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید