رنگ در تبلیغات Color in Advertising (قسمت پنجم-کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟)س : رنگ زیتونی

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت پنجم – کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟

س : رنگ زیتونی

رنگ زیتونی به نماد صلح شناخته شده است .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید