رنگ در تبلیغات Color in Advertising (قسمت پنجم-کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟)ک : رنگ طلایی

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت پنجم – کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟

ک : رنگ طلایی

از نظر روانشناسی به عنوان رنگ خرد درونی ، کیفیت و ثروت دیده می شود. این امر با اعتبار ، تجمل و ثروت مادی مرتبط است و این نشان می دهد که یک کالا یا خدمات گران و انحصاری است.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید