رنگ در تبلیغات Color in Advertising (قسمت پنجم-کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟)ی : رنگ طوسی

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت پنجم – کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟

ی : رنگ طوسی

خاکستری نماد احساسات عملی ، پیری و همبستگی است. با این وجود استفاده بیش از حد خاکستری در طرحها می تواند منجر به احساس افسردگی در مخاطب شود. رنگ خاکستری اگر خیلی زیاد استفاده شود می تواند انگیزه نداشته باشد. استفاده از رنگ خاکستری روشن ، ظرافت ، لوکس و ظرافت متعادل با ثبات را نشان می دهد.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید