رنگ در تبلیغات Color in Advertising (قسمت سوم-کاربرد رنگ-د)

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت سوم-کاربرد رنگ

د:تبلیغات


کاربرد رنگ در  تبلیغات اهمیت زیادی دارد. رنگ ها به زبان ساده با مخاطب صحبت می کنند . یعنی آنها در سطح عاطفی با مخاطب ارتباط برقرار می کنند .
(فرانگرش-وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید