تبلیغات-انواع تبلیغات(قسمت 24)تبلیغات رادیویی

چاپ مقاله

تبلیغات رادیویی

تبلیغات رادیویی از این نظر شبیه تبلیغات تلویزیونی و روزنامه ها هستند

که نوعی بازاریابی خارج از کشور هستند که از طریق قطع ارتباط به دنبال جلب توجه هستند. مانند سایر اشکال تبلیغاتی که به صورت آنلاین کار نمی کنند ، اندازه گیری و ردیابی تبلیغات رادیویی دشوار است.

(فرانگرش-وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید