تبلیغات آنلاین-انواع تبلیغات آنلاین(قسمت هجدهم)تبلیغات YouTube

چاپ مقاله

تبلیغات YouTube


تبلیغات YouTube تبلیغاتی است که در سایت اشتراک ویدیو Google نشان داده می شود.

از زمانی که گوگل مالکیت YouTube را به دست آورد ،

تبلیغات در YouTube تقریباً به همان اندازه تبلیغات در AdWords آسان و قابل تنظیم است.

تبلیغات YouTube تعدادی گزینه هدفگیری و چندین قالب تبلیغات مختلف را ارائه می دهد. تبلیغات YouTube می تواند به صورت تبلیغات بنری ، تبلیغات پوششی درون ویدئویی ، تبلیغات ویدیویی در جریان (که تبلیغات ویدیویی قبل یا در حین پخش ویدیوی YouTube دیگر هستند) و همچنین چندین تنظیم دیگر ظاهر شود.

(فرانگرش-وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید