بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ک)استفاده از حسگرهای کم‌هزینه، در محصولات یا دستگاه‌ها، نحوه استفاده مصرف کننده از دستگاه را مشخص می کند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید