اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things وسعت اینترنت اشیا چقدراست؟

چاپ مقاله

اینترنت اشیاء Internet of Things (IoT)

وسعت اینترنت اشیا چقدراست؟

یکی دیگر از تحلیلگران فناوری (گارتنر) پیش بینی می کند که

بخش های تجاری و خودرویی در حال حاضر 5.8 میلیارد دستگاه

داشته باشند که تقریباً یک چهارم نسبت به سال 2019 افزایش

یافته است. دستگاه های امنیتی، به شکل تشخیص مزاحمان

و دوربین های تحت وب، دومین استفاده بزرگ از دستگاه های

اینترنت اشیا خواهند بود. اتوماسیون ساختمان مانند روشنایی

متصلسریعترین بخش را خواهد داشت، و پس از آن خودرو

(خودروهای متصل) و مراقبت های بهداشتی(نظارت بر شرایط مزمن).

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید