اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things مزایای اینترنت اشیا برای تجارت چیست؟

چاپ مقاله

اینترنت اشیاء Internet of Things (IoT)

 

مزایای اینترنت اشیا برای تجارت چیست؟

مزایای اینترنت اشیا برای تجارت بستگی به اجرای خاص آن دارد.

چابکی و کارآیی معمولاً یکی از مزایا می باشد.  ایده این است

که شرکتها باید به داده های بیشتری در مورد محصولات خود

و سیستمهای داخلی خود دسترسی داشته باشند و در نتیجه

توانایی بیشتری برای ایجاد تغییرات داشته باشند.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید