اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things مزایای اینترنت اشیا برای تجارت چیست؟

چاپ مقاله

اینترنت اشیاء Internet of Things (IoT)

مزایای اینترنت اشیا برای تجارت چیست؟

تولیدکنندگان حسگرهایی را به اجزای محصولات خود اضافه می کنند،

با این کار داده های بدست آمده را در مورد نحوه عملکرد آنها به کنترل 

کننده منتقل کنند.

این می تواند به شرکت ها کمک کند تا تشخیص دهند که چه زمانی

 قطعه ای خراب می شود و قبل از اینکه باعث آسیب شود، آن را

 عوض کنند. 

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید