اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things/ج-اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند

چاپ مقاله

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

ج-اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند

با اینترنت اشیاء پل ها، جاده ها و راه آهن با سنسورهای LTE نظارت می شود

تا تغییرات ساختاری مانند ترک ها و شیب ها را رصد کند.
توانایی درک بهتر نحوه عملکرد یک شهر باید به برنامه ریزان

اجازه داد تا تغییرات را ایجاد کرده و بر نحوه بهبود زندگی ساکنان نظارت کنند.
شرکت های بزرگ فناوری پروژه IOT شهرهای هوشمند را به عنوان منطقه ای

بالقوه بزرگ می بینند و بسیاری از جمله اپراتورهای تلفن همراه و شرکت های

شبکه اکنون خود را برای مشارکت در این زمینه آماده کرده اند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید