اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things/الف-اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند

چاپ مقاله

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

الف-اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند

با توجه به تعداد زیادی حسگر در یک شهر، برنامه ریزان می توانند

تصور بهتری از آنچه که در حال وقوع است را بدست آورند. در نتیجه

پروژه های شهرهای هوشمند از ویژگی های کلیدی اینترنت اشیا

هستند.

در شهرهایی که از اینترنت اشیاء استفاده می کنند مقدار زیادی داده

(از دوربین های امنیتی و حسگرهای محیطی) تولید می کنند و دارای

شبکه های زیرساختی بزرگ (مانند آنهایی هستند که چراغ های

راهنمایی را کنترل می کنند). هدف پروژه های اینترنت اشیا اتصال

این موارد و سپس افزودن اطلاعات بیشتر به سیستم است.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید