اینترنت اشیاء(IoT) / 5G پذیرش اینترنت اشیا را سرعت می بخشد

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

5G پذیرش اینترنت اشیا را سرعت می بخشد.

کسب‌وکارهای کوچک بهترین استفاده را از IoT

خواهند برد.

در حالی که حامل‌ها برای نسل بعدی ارتباطات 

آماده می‌شوند، تهدیدات امنیتی  فراوانی برای

 دستگاه‌های متصل به‌وجود می‌آید.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید