اینترنت اشیاء(IoT) / 5G و اینترنت اشیا و جلوگیری از حوادث

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

5G و اینترنت اشیا و جلوگیری از حوادث

بر اثر آتش‌سوزی در یک دهه اخیر 140هزار هکتار

از جنگلهای ایران در آتش سوخته است.

با حسگرهای مناسب و اینترنت اشیا و 5G می توان از این

حوادث جلوگیری کرد.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید