اینترنت اشیاء(IoT) / پنج صنعتی تحت تأثیر از 5G و IoT /ج-مراقبت های بهداشتی

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

پنج صنعتی که بیشترین تأثیر را از 5G و IoT خواهند دید

ج-مراقبت های بهداشتی

صنعت مراقبت های بهداشتی(پزشکی)حوزه دیگری است که شاهد پیشرفت های قابل توجهی از اینترنت اشیا و 5G خواهد بود، به ویژه در ایجاد کارایی بهتر در عملیات بیمارستانی.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید