اینترنت اشیاء(IoT) / پنج صنعتی تحت تأثیر از 5G و IoT /د-خرده فروشی

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

پنج صنعتی که بیشترین تأثیر را از 5G و IoT خواهند دید

د-خرده فروشی

از لحظه ای که مشتریان وارد فروشگاه می شوند، 5G و IoT می توانند به کارمندان فروشگاه اجازه دهند تا انواع محصولاتی را که مشتریان به آنها نگاه یا لمس می کنند ردیابی و در زمان تصمیم به خرید مخاطب، تبلیغات دیجیتال محصولات انتخابی را به مخاطب معرفی کنند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید