اینترنت اشیاء(IoT) / پنج صنعتی تحت تأثیر از 5G و IoT /هـ _شهرهای هوشمند

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

پنج صنعتی که بیشترین تأثیر را از 5G و IoT خواهند دید

هـ _شهرهای هوشمند

 یکی دیگر از بخش‌هایی که در حال حاضر از تأثیر 5G و IoT بهره می‌برند شهرهای هوشمند هستند. همکاری بین 5G و اینترنت اشیا به توسعه پروژه‌های موجود و پروژه هایی که در آینده شکل می گیرند، کمک می‌کند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید