اینترنت اشیاء(IoT) / پنج روش اینترنت اشیا و تبلیغات/ 1-هدف گذاری مبتنی بر زمینه

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات

پنج روش اینترنت اشیا که تبلیغات را متحول می کند

1-هدف گذاری مبتنی بر زمینه

ارسال تبلیغات مبتنی بر زمینه به مشتریان و برندها اجازه می دهد تا مستقیماً با آنها ارتباط برقرار کنند و نرخ تبدیل را به شدت افزایش می دهد.
فرض کنید که شما یک فرد عینکی هستید و در حین دویدن در پارک عینک شما آسیب می بیند.
یک دوربین در راه بازگشت به خانه عینک آسیب دیده شما رو  تشخیص می دهد و هشدارهایی
را برای یک شرکت مجهز به فن آوری اینترنت اشیا ارسال می کند. سپس آن شرکت می‌تواند
آگهی‌هایی را در مورد فروشگاه‌های مجاور شما که عینک تعمیر یا  می‌فروشند روی موبایل
هوشمندتان ارسال کند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید