اینترنت اشیاء(IoT) / پنج روش اینترنت اشیا و تبلیغات/4-تبلیغات مبتنی بر مکان

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات

پنج روش اینترنت اشیا که تبلیغات را متحول می کند

4-بازاریابی هدفمند

ج-بازاریابی هدفمند می تواند به برند یک محصول کمک کند تا درک کند که هدف مشتری از خرید فقط یک برند خاص از فروشگاه های خود چیست، سپس می توانند فقط تبلیغات همان برند خاص را برای آن مشتری ارسال کنند و پس از یک بازه زمانی معین، محصولات دیگر را برای آن مشتری تبلیغ ارسال کنند. 

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید