اینترنت اشیاء(IoT) و هوش مصنوعی/بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی

مشاور تبلیغات، کسب و کار و تدوین استراتژی

مشاور تبلیغات، کسب و کار و تدوین استراتژی

اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی دیدگاه بازاریابی:

ع) با اینترنت اشیا و هوش مصنوعی می توان، کمپین های بازاریابی را برای فروش محصول، برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد . . .   …
(فرانگرشوحید علیمردانی)

 

  نظرات

پاسخی بگذارید