اینترنت اشیاء(IoT) و هوش مصنوعی/بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی

مشاور تبلیغات، کسب و کار و تدوین استراتژی

مشاور تبلیغات، کسب و کار و تدوین استراتژی

اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی از دیدگاه بازاریابی:

ت) با اینترنت اشیا و هوش مصنوعی می توان، هزینه های بازاریابی و تبلیغات را، برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد . . .   …
(فرانگرشوحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید