اینترنت اشیاء(IoT) /هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات

هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا

2-ب-تبلیغات، فناوری اینترنت اشیا و CRM این امکان را می دهد

که چه کسی یک محصول را خریده و با آن چه کرده است.

اینترنت اشیا این امکان را می دهد دقیقاً در زمان مناسب

در چرخه خرید به افراد پیام دهید و بدانید که آیا آنها با یک

محصول درگیر هستند یا خیر.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید