اینترنت اشیاء(IoT) /هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات

نتیجه گیری هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا

ما هنوز در ابتدای انقلاب اینترنت اشیا هستیم. و اگر صادق باشیم، کل اکوسیستم اشیاء اینترنت اشیا هنوز مشخص نشده است. آنچه مسلم است این است که اینترنت اشیا داده‌ها، نقاط تماس و فرصت‌های جدیدی را ارائه می‌کند که هم فناوری تبلیغات و هم کاربران فناوری تبلیغات باید از آن‌ها برای شخصی‌تر، مرتبط‌تر و هدفمندتر کردن تجربیات استفاده کنند.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید