اینترنت اشیاء(IoT) / ج-5G و تاثیر بر IOT

چاپ مقاله

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

ج-5G و تاثیر بر IOT

بزرگترین تأثیر گذاری در تراکنش های بالا از مکان های راه دور و یا تلفن همراه باتوانایی 5G خواهد بود .

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید