اینترنت اشیاء(IoT) / ب-5G و تاثیر بر IOT

چاپ مقاله

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

ب-5G و تاثیر بر IOT

در حال حاضر بسیاری از کسب و کارهای اینترنت اشیا، بدون

نیاز به 5G کار می کنند، به عبارتی در حال حاضر با استفاده

از خدمات 4G موجود فعالیت می کنند و به مرور زمان 5G جای

4G را می گیرید.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید