اینترنت اشیاء(IoT) / ب-۵G و تاثیر بر IOT

چاپ مقاله

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

ب-۵G و تاثیر بر IOT

در حال حاضر بسیاری از کسب و کارهای اینترنت اشیا، بدون

نیاز به ۵G کار می کنند، به عبارتی در حال حاضر با استفاده

از خدمات ۴G موجود فعالیت می کنند و به مرور زمان ۵G جای

۴G را می گیرید.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید