اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

مشاور تبلیغات، کسب و کار و تدوین استراتژی

اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی:

هـ) با اینترنت اشیا می توان، ذهنیت مشتری را برای تبلیغات محصول برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد . . .   …
(فرانگرشوحید علیمردانی)

 

 

  نظرات

پاسخی بگذارید