اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت اشیاء و تبلیغات

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند

تبلیغات و اینترنت اشیا

ارتباط  اینترنت اشیا با مردم از طریق تبلیغات

ج-با اتصالIoT از طریق اینترنت به بطری می توان  پیام های تبلیغاتی شخصی را به پدران، ارسال کرد. افرادی که با این روش به پدران خود در روز پدر بطری آبمیوه  هدیه می دهند، می توانند پیام های خود را شخصی سازی و ارسال کنند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید