اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت اشیاء و تبلیغات در خانه هوشمند

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند

تبلیغات اینترنت اشیا

ارتباط  اینترنت اشیا با مردم از طریق تبلیغات

الف-شرکت های رسانه های اجتماعی با هدف ارتباط مردم با مردم متولد شدند. با این حال، به نظر می رسد ماموریت آنها در حال حاضر به ایجاد ارتباط بین مردم با برندها تغییر کرده است. هر چه دستگاه‌های بیشتری به اینترنت متصل باشند، بازاریابان فرصت‌های بیشتری دارند تا برند خود را به مشتریان معرفی کنند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید