اعلان های مرورگر (Browser notifications)

چاپ مقاله

اعلان های مرورگر

این یک کانال بازاریابی جدید است که که در مرورگر خود دریافت می کنید. آنها کاربران را از فروش ، به روزرسانی های مهم یا محتوای جدید در وب سایت مطلع می کنند.

البته بسته به پلتفرم و مرورگر متفاوت خواهد بود .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید