نوشته هایی با برچسب "vahid alimardani"

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا ع)بعنوان مثال : با تکنولوژی اینترنت اشیا، فرهوشمند دارای یک نرم ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 14 جولای 2022

بازاریابی با اینترنت اشیاء ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا س)چندین برنامه کاربردی در گوشی های هوشمند موجود است که مبتنی ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 12 جولای 2022

بازاریابی با اینترنت اشیاء ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا م)با تکنولوژی اینترنت اشیا می توان برای بهبود محصول با هدف ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا ل)محاسبات شناختی که توسط حسگرها انجام می شود بازاریابان را قادر ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا ی) داده‌های گسترده‌ای که از طریق دستگاه‌ها یا محصولات مبتنی بر ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا ط) برای تولید نتایج بازاریابی، نیاز به درک نگرانی های مربوط ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 6 جولای 2022

بازاریابی با اینترنت اشیاء ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا ز) از اینترنت (IOT)دستگاه ها یا محصولات می توان برای شناسایی ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 5 جولای 2022

بازاریابی با اینترنت اشیاء ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا و)اینترنت اشیا این پتانسیل را دارد که با پشتیبانی محصول و مدیریت ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا د)اینترنت اشیا می‌تواند پشتیبانی برای بهبود ارتباطات بین توسعه محصول جدید، ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا ج)با تعبیه دستگاه های IoT در محصولات خود، مدیران کسب و ...

ادامه مطلب