نوشته هایی با برچسب "vahid alimardani"

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا الف)اینترنت اشیا، پیامدهای توسعه محصول، پشتیبانی محصول و مدیریت ارتباط با ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا غ)نتایج بازاریابی با استفاده از اینترنت اشیا، برنامه سازمان فروش هر ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 27 جولای 2022

بازاریابی با اینترنت اشیاء ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا ض)اینترنت اشیا روی استراتژی‌های خلق مشترک ارزش از طریق فناوری‌های نوین ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 26 جولای 2022

بازاریابی با اینترنت اشیاء ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا ذ)اینترنت اشیا برای ایجاد عملکرد برتر شرکت ها، اثربخشی توسعه استراتژی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا ث)دستگاه‌های IoT فرصتی را برای تامل بین تولید کننده و مخاطب ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا ت)از طریق اینترنت اشیا می توان، توسعه محصول، پشتیبانی محصول، و ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 21 جولای 2022

بازاریابی با اینترنت اشیاء ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا ر)محصولات مبتنی بر اینترنت اشیا(IOT) می توانند هوش تجاری را برای ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 20 جولای 2022

بازاریابی با اینترنت اشیاء ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا ق)برای فرآیند توسعه محصول جدید می توانیم داده های   واقعی و ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا ق)با کمک اینترنت اشیا می توان در مورد چگونگی استفاده بهینه ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا ص)دستگاه ها یا محصولات مجهز به اینترنت اشیا، عرصه جدیدی را ...

ادامه مطلب