نوشته هایی با برچسب "vahid alimardani"

سه‌شنبه 14 ژوئن 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ز)سطح بالای اتصال در اینترنت اشیا ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها و)پروتکل‌های ارتباطی فعلی و جدید دارای ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها د)داده‌های حساس کاربر(IOT)نه تنها در برابر ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء [caption id="attachment_3341" align="alignnone" width="300"] data pattern background[/caption] تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 8 ژوئن 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها الف)در مواردی که همکاری دستگاه اینترنت ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 7 ژوئن 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها غ)کیفیت و کمیت داده‌های کاربر موجود: ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ض)اینترنت اشیا را می توان در ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها خ)هماهنگ کننده باید با حافظه، CPU، ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 2 ژوئن 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ت)از دیدگاه تبلیغات اینترنت اشیا، معماری ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 1 ژوئن 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ش)زمان‌بندی و توزیع جغرافیایی حسگرها با ...

ادامه مطلب