معرفی کتاب بازی بازاریابی سیاسی

چاپ مقاله

سیاست

بازی بازاریابی سیاسی  انتشارات سیته

کتاب بازی بازاریابی سیاسی استراتژی‌ها و ابزاری  برای نخبگان سیاسی فراهم می‌آورد.

نویسنده:جنیفرلیز-مارشمنت

مترجم:دکتر رسول بابایی

  نظرات

پاسخی بگذارید