رنگ در تبلیغات Color in Advertising (قسمت پنجم-کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟)ب :رنگ نارنجی

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت پنجم – کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟

ب :رنگ نارنجی

از نظر چشم انسان ، نارنجی رنگی بسیار داغ است ، بنابراین احساس گرما می کند. با این وجود ، نارنجی به اندازه قرمز تهاجمی نیست. نارنجی به عنوان رنگ مرکبات با غذای سالم ارتباط دارد و اشتها را تحریک می کند. نارنجی رنگ پاییز و برداشت است. نارنجی نمادی از قدرت و مقاومت است.

رنگ نارنجی از دید بسیار بالایی برخوردار است ، بنابراین می توانید از آن برای جلب توجه و برجسته سازی مهمترین عناصر طراحی خود استفاده کنید. پرتقال برای تبلیغ محصولات غذایی و اسباب بازی ها بسیار موثر است.

نارنجی تیره می تواند به معنی فریب و بی اعتمادی باشد.
نارنجی قرمز با میل ، اشتیاق جنسی ، لذت ، سلطه ، پرخاشگری و تشنگی برای عمل مطابقت دارد.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید